1083 Práter utca 9 ----- Gonda ház , tervezte Kőrössy Albert, év: 1904 - 1905